Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  GGD IJsselland gaat voor rookvrije gebouwen én terreinen 

  We hebben aandacht voor de rookvrije generatie. Daarom zijn de gebouwen waarin we werken rookvrij. De terreinen waar onze kantoorpanden en consultatiebureaus op staan, zijn niet allemaal rookvrij. In de besprekingen met terreineigenaren en verhuurders geven we aan dat dit een belangrijk thema is voor ons en voor alle mensen die het terrein bezoeken. De GGD start daarom een project om de terreinen ook rookvrij te krijgen.
 • -

  Regiobeeld geeft inzicht in kansrijke thema’s voor regio Zwolle

  In opdracht van de Regionale Zorg Alliantie (RZA) Zwolle heeft Proscoop een regiobeeld ontwikkeld voor regio Zwolle en omgeving. Hiervoor is veel gebruik gemaakt van de data uit de IJssellandscan. Het regiobeeld geeft een integraal inzicht in de (positieve) gezondheid van inwoners en heeft als doel inzicht te krijgen in kansrijke strategische thema’s in regio Zwolle. Hierdoor kunnen gerichte interventies, programmalijnen en/of projecten worden gestart.

 • -

  Onderzoek GGD IJsselland naar het gedrag bij de bestrijding van het coronavirus

  We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. Veel maatregelen zijn inmiddels versoepeld, maar ook zien we het aantal mensen die besmet zijn met het coronavirus weer oplopen. De overheid roept ons via een reeks van maatregelen op om ons aan de maatregelen te houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het vragenlijstonderzoek dat GGD IJsselland, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland.
 • -

  Mantelzorgers ervaren meer zorgzwaarte dan voor de coronacrisis

  Mantelzorgers in de regio IJsselland ervaren meer zorgzwaarte dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit een onderzoek van GGD IJsselland naar de impact van de coronacrisis op het welbevinden van mantelzorgers. In totaal hebben 721 mantelzorgers uit de regio IJsselland meegedaan aan het vragenlijstonderzoek en 20 mantelzorgers zijn telefonisch geïnterviewd. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste bevindingen beschreven. 

 • -

  Boeren aan het woord over stress en psychische nood

  Boeren ervaren regelmatig stress en de psychische nood is soms hoog, maar boeren zoeken zelf niet gauw professionele psychosociale hulp. Omdat ze hun eigen hulpbehoeften onderschatten, maar ook omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in de reguliere hulpverlening. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland in samenwerking met Amsterdam UMC.
 • -

  Uitbreiding online informatie over corona op IJssellandscan

  Nu we sinds 1 juni jl. als GGD IJsselland alle mensen met klachten testen op het coronavirus, willen we de informatie die we hiermee ophalen inzichtelijk maken. Op deze website www.ijssellandscan.nl werken we wekelijks onze regionale en gemeentelijke informatie bij. Vanaf dinsdag 23 juni zullen onze epidemiologen dit iedere dinsdagmiddag doen, in plaats van op donderdag. Ze doen dit op basis van de informatie van ons team Infectieziektebestrijding. Hiermee volgen we de aanwezigheid en verspreiding van het coronavirus in de regio IJsselland op de voet en kunnen gemeenten, zorgorganisaties en inwoners eenvoudig zien welke trend het virus laat zien.
 • -

  Inwoners regio IJsselland ervaren meer eenzaamheid dan voor de coronacrisis

  GGD IJsselland heeft, in samenwerking met andere GGD’en en het RIVM, onderzocht hoe het gaat met de gezondheid en het welbevinden van inwoners van de regio IJsselland. Het onderzoek vond plaats in de periode van 27 mei tot en met 1 juni. In totaal hebben 1.382 inwoners meegedaan aan het onderzoek. In dit nieuwsbericht staan de uitkomsten beschreven. De uitkomsten zijn ook samengevat in een factsheet.
 • -

  Thema leefomgeving toegevoegd aan IJssellandScan

  De IJssellandscan heeft een nieuw thema, namelijk leefomgeving. Hier is informatie te vinden over de gezondheidssituatie in een gemeente gerelateerd aan leefomgevingsindicatoren. De indicatoren zijn gekoppeld aan de Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving: Leefstijl, Wonen en Werken, Mobiliteit, Meedoen en Gebouwen. De cijfers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning van gebiedsplannen en -visies. 

 • -

  Gebiedsanalyses: sociale en gezondheidssituatie in de regio

  Voor de O&I gelden voor het project ‘samenwerken in de wijk’ heeft Proscoop een gebiedsanalyse uitgevoerd. De volgende plaatsen/gebieden zijn meegenomen Zwolle Assendorp en Stadshagen, Genemuiden, Hardenberg, Hattem, Lemelerveld en Wapenveld.

 • -

  Hitte en gezondheid: temperatuur in slaapkamers vaak te hoog 

  De GGD-en van Gelderland en Overijssel hebben in de zomer van 2019 een vragenlijst uitgezet onder volwassenen over hitte. Ruim 7000 mensen vulden deze vragenlijst in. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn te vinden in dit factsheet hitte en gezondheid. Hierin staan ook tips voor huiseigenaren, woningcorporaties en gemeenten om de woning koel te houden.
 • -

  Impact corona: inwoners ervaren stress, maar leven ook zo normaal mogelijk door

  GGD IJsselland heeft in de periode van 8 tot en met 15 april onderzocht wat de impact is van het coronavirus op het leven van de inwoners van de regio IJsselland. In totaal hebben 3.358 mensen meegedaan aan het onderzoek. In dit nieuwsbericht staan de uitkomsten beschreven. De uitkomsten zijn ook samengevat in een factsheet.
 • -

  Doe ook mee met ons onderzoek naar wat corona allemaal met ons doet

  De huidige uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen. Zowel de ziektedreiging als de landelijke maatregelen hebben op dit moment grote gevolgen voor het dagelijks leven. Maar wat is nu precies de impact van het coronavirus op het leven van inwoners van IJsselland? GGD IJsselland wil dit graag onderzoeken.
 • -

  Cijfers over corona in de regio IJsselland

  Het RIVM publiceert dagelijks informatie en cijfers over corona in Nederland. Dit doet het RIVM onder andere op basis van de input van GGD’en. Als GGD willen we ook graag zelf de trend volgen van COVID-19 in de regio. Daarom is op de IJssellandScan een pagina ingericht hiervoor.
 • -

  IkPas: cijfers alcoholgebruik

  Tijdens de vastenperiode - 26 februari tot en met 6 april – is de tweede campagneperiode van IkPas. In het kader van deze campagne is op de IJssellandScan de tegel ‘IkPas’ aangemaakt, met alcoholcijfers van de regio IJsselland. 
 • -

  Gebruiker aan het woord: Marieke Jansen - van Vilsteren van GGD IJsselland

  Marieke Jansen - van Vilsteren is projectleider Publieke Gezondheid bij GGD IJsselland. We gingen met haar in gesprek en vroegen naar haar ervaringen met de IJssellandScan.
 • -

  Doelgroeponderzoek in Raalte

  In Raalte is veel aandacht voor gezondheidsachterstanden bij mensen die leven in armoede. Er zijn verschillende programma’s opgezet die de achterstand moeten verkleinen, maar er ontbrak een helder beeld van de doelgroep zelf. 
 • -

  Resultaten onderzoek drugsgebruik jongvolwassenen Staphorst

  GGD IJsselland heeft in opdracht van gemeente Staphorst een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het drugsgebruik door 16 tot en met 25 jarigen. De aanleiding; toenemende signalen en zorgen vanuit de gemeenteraad. De uitkomst van het onderzoek is dat het drugsgebruik in Staphorst wel aanwezig is, maar niet in problematische omvang.
 • -

  Symposium over armoede en gezondheid op 11 maart

  Proscoop, Zwolle Gezonde Stad en GGD IJsselland organiseren samen het symposium "Schuldig! In gesprek over Gezondheid & Armoede". Het symposium is op woensdag 11 maart 2020 van 17:30-21:00 in Zwolle.

 • -

  Gebruiker aan het woord: Hans Hokke van WGV Zorg en Welzijn

  Hans Hokke is strategisch relatiemanager bij WGV Zorg en Welzijn. We gingen met hem in gesprek en vroegen hem naar zijn ervaringen met de IJssellandscan. 

 • -

  Onderzoek onder vogelbezitters over psittacose

  Collega’s van team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland hebben onderzoek gedaan naar de houding en handelingsbereidheid van vogelbezitters ten aanzien van psittacose. De titel van het onderzoek is ‘Weet jouw huisarts dat je (van) vogels houdt?’ Hieruit kun je al opmaken dat de uitkomsten van het onderzoek wijzen op onbekendheid met Psittacose bij de vogelliefhebber maar soms ook bij de huisarts. 
 • -

  10 en 11 jarigen zijn positiever over hun leefstijl dan ouders

  Kinderen denken anders over hun gezondheid en leefstijl dan ouders. Zo geeft driekwart van de kinderen aan dat ze elke dag fruit eten tegenover minder dan de helft van de ouders. Wat betreft pesten geeft minder dan een kwart van de kinderen aan dat ze gepest worden tegenover ruim een derde van de ouders. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland. 
 • -

  Onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren van start

  GGD IJsselland is gestart met de gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt een keer in de vier jaar plaats. In de regio IJsselland doen 29 scholen voor het voortgezet onderwijs mee aan dit onderzoek.
 • -

  Onderzoek naar drugsgebruik onder jongvolwassenen in Staphort

  In de gemeente Staphorst zijn in toenemende mate signalen (en zorgen) dat het drugsgebruik onder jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de gemeente stijgt. Actuele cijfers ontbreken, zijn niet compleet of spreken elkaar tegen. Dit belemmert niet alleen een eenduidige beeldvorming over de problematiek, maar ook de zoektocht naar een mogelijke aanpak van het probleem. De gemeente Staphorst heeft daarom GGD IJsselland opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren dat meer inzicht geeft.
 • -

  Regionale cijfers over roken

  Op 1 oktober begint de actie Stoptober weer. Een landelijke campagne waarbij heel Nederland wordt opgeroepen om 28 dagen lang te stoppen met roken. Tienduizenden mensen doen mee aan dit Nationale Stopmoment. GGD IJsselland promoot deze landelijke campagne van harte.

 • -

  Jaarverslagen GGD IJsselland en Proscoop

  Zowel GGD IJsselland als Proscoop publiceren jaarlijks een verslag met een terugblik naar het afgelopen jaar. 

 • -

  Extra nazorg voor COPD-patiënten

  Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Na een succesvolle pilot rondom het reduceren van heropnames bij COPD-patiënten is extra nazorg onderdeel geworden van het reguliere zorgpad. 

 • -

  Oncologische netwerken in de regio

  Op dit moment leven meer dan 800.000 mensen in Nederland met of na kanker. Door medische ontwikkelingen is kanker steeds beter te behandelen, waardoor de overlevingskans toeneemt.

 • -

  Opnieuw veel soa in de regio IJsselland

  In 2018 zijn er in totaal 2.987 mensen op het soa-spreekuur van GGD IJsselland geweest. 20,7% van deze mensen heeft daadwerkelijk één of meer soa’s. Dit vindpercentage is in de regio IJsselland hoger dan in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland samen: 19,2%) en ook hoger dan landelijk (ook 18,3%). Dit blijkt uit cijfers van GGD IJsselland.

 • -

  Positieve ervaringen met huisbezoeken Vitaal & Veilig Thuis in de Aa-landen

  Ouderen, vrijwilligers en samenwerkingspartners zijn positief over de huisbezoeken in de Aa-landen in het kader van het programma Vitaal & Veilig Thuis. Dit blijkt uit onderzoek dat GGD IJsselland in opdracht van de gemeente Zwolle heeft uitgevoerd. Vrijwilligers van Stichting WijZ voeren de huisbezoeken uit.

 • -

  Factsheet over psychosociale gezondheid in IJsselland

  Eind april 2019 heeft GGD IJsselland de factsheet Psychosociale gezondheid gepubliceerd. Hierin staan onderzoeksgegevens over de psychosociale gezondheid, suïcide(pogingen) en het taboe op depressie in de regio IJsselland. De factsheet is samengesteld vanuit het project 'Zelfmoord? Praat erover!' op basis van cijfers van de GGD en samenwerkingspartners. De gegevens geven inzicht in de situatie in de regio en vormen een middel voor gemeenten en andere partnerorganisaties om onderwerpen als depressie en suïcide op de agenda te zetten.

 • -

  Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES

  Marja de Jong en Manon Vosjan van GGD IJsselland zijn medeauteur van het wetenschappelijke artikel ‘Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES’ in het Tijdschrift Gezondheidswetenschappen van april 2019.

 • -

  ProScoop en GGD werken samen aan IJssellandScan

  GGD IJsselland gaat in haar online rubriek 'In gesprek met...' in gesprek met haar samenwerkingspartners. In de 'In gesprek met...’ van april 2019 gaat collega Annette Baltissen, epidemioloog bij GGD IJsselland, in gesprek met Renate Janssen, adviseur bij ProScoop, over hun samenwerking voor de IJssellandScan.

 • -

  Brochure SOLK: een breed maatschappelijk probleem

  Iedereen heeft er wel eens last van: somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Bij sommige mensen gaan ze weer over, anderen gaan ermee naar de dokter. SOLK gaat gepaard met hoge kosten. Het is niet alleen een probleem van de gezondheidszorg, maar een breed maatschappelijk probleem.

 • -

  Start onderzoek GGD naar gezondheid van jongeren

  Dit najaar voert GGD IJsselland weer de gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Binnenkort ontvangen alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek.

 • -

  Kennisniveau van jongeren over veilige seks moet beter

  Seks onder je 25ste is een landelijk onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar. Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd door Rutgers, Soa Aids Nederland en GGD’en. In de regio IJsselland hebben 717 jongeren van 17 tot 25 jaar meegedaan.

 • -

  IJssellandScan feestelijk gelanceerd

  De IJssellandScan is dinsdagmiddag 4 december 2018 feestelijk gelanceerd in Stadkamer Zwolle door Rianne van den Berg, directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland, en Arie Jongejan, directeur-bestuurder van ProScoop. De IJssellandScan is een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland.

 • -

  Lancering IJssellandScan

  Op dinsdagmiddag 4 december 2018 wordt de IJssellandScan gelanceerd: een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland. De IJssellandScan is een samenwerking tussen GGD IJsselland en Proscoop.

 • -

  Gezondheid en welzijn van kinderen verbetert

  Het gaat goed met de kinderen in regio IJsselland. De gezondheid en het welzijn van kinderen is in de afgelopen vier jaar op een aantal punten verbeterd. Zo eten kinderen meer fruit en groente, wordt er minder gepest en wordt er meer (voor)gelezen. Dit blijkt uit de kindermonitor die in het schooljaar 2017/2018 is uitgevoerd door GGD IJsselland. Met deze kindermonitor is de gezondheidssituatie van 7.448 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar in de regio IJsselland in kaart gebracht.

 • -

  Proscoop en GGD IJsselland tekenen samenwerkingsovereenkomst

  Eind september tekenden Proscoop en GGD IJsselland een samenwerkingsovereenkomst voor de IJssellandScan. In deze digitale databank gaan beide organisaties een deel van hun informatie weergeven.